เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนออกพรรษา พฤศจิกายน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับขอ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา ตุลาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของท…

เชิญร่วมกิจกรรม ปฎิบัติภาวนาถือเนสัชชิกฯ ตลอดทั้งคืน วันที่ 22 ก.ย. 2566

📌กิจกรรมการกุศล ประจำเดือน ก.ย. 2566 ตลอดทั้งคืน Human Center Chiang Mai ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ เชิญท่านที่สนใจปฎิบัติภาวนาแบบเข้มๆ ร่ว…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา กันยาบน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของ…

เชิญร่วมกิจกรรมถือเนสัชชิกฯ ปฎิบัติภาวนาตลอดทั้งคืน 24 ส.ค. 66

📌กิจกรรมการกุศล ประจำเดือน ส.ค. 2566 🎉Human Center Chiang Mai ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ เชิญท่านที่สนใจปฎิบัติภาวนาแบบเข้มๆ ร่วมถือเนสัชชิ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา สิงหาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนกรกฎาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนมิถุนายน สายฝนเริ่มโปรยปราย 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด มีนาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผ…

กิจกรรมการกุศล เดินจาริกขุนช้างเคี่ยน – ดอยปุย 22 ก.พ. 66

มาแล้ว… กิจกรรมเดินป่า เชียงใหม่ 📌กิจกรรมการกุศล เดินจาริก ตอน จาริกขุนช้างเคี่ยน – ดอยปุย เชียงใหม่ 🌻ร่วมเดินบนเส้นทางแห่งการเจริญสติ และทดลองเ…