เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 67

ขอเชิญร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรในเดือนกรกฎาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 67

ขอเชิญร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรในเดือนมิถุนายน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิด…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 67

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรในเดือนอาจริยบูชา“สืบสานปณิธาน งานเผยแผ่พุทธธรรม สามศรีพระศาสนา” 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธร…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 67

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรในเดือนมีนาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 67

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรในเดือนมาฆบูชา 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เก…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 67

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวนตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนส่งท้ายปีเก่า 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ร…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนออกพรรษา พฤศจิกายน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับขอ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา ตุลาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของท…

เชิญร่วมกิจกรรม ปฎิบัติภาวนาถือเนสัชชิกฯ ตลอดทั้งคืน วันที่ 22 ก.ย. 2566

📌กิจกรรมการกุศล ประจำเดือน ก.ย. 2566 ตลอดทั้งคืน Human Center Chiang Mai ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ เชิญท่านที่สนใจปฎิบัติภาวนาแบบเข้มๆ ร่ว…