ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “ศาลาสามัคคีทำ” วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “ศาลาสามัคคีทำ” เพื่อใช้เป็นศาลาภาวนา จัดกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด และพักผ่อนย่อนใจแก่บุคคลทั่วไป บริเ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนออกพรรษา พฤศจิกายน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับขอ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 66

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา ตุลาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของท…

เชิญร่วมกิจกรรม ปฎิบัติภาวนาถือเนสัชชิกฯ ตลอดทั้งคืน วันที่ 22 ก.ย. 2566

📌กิจกรรมการกุศล ประจำเดือน ก.ย. 2566 ตลอดทั้งคืน Human Center Chiang Mai ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ เชิญท่านที่สนใจปฎิบัติภาวนาแบบเข้มๆ ร่ว…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 10 ก.ย. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา กันยาบน 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของ…

เชิญร่วมกิจกรรมถือเนสัชชิกฯ ปฎิบัติภาวนาตลอดทั้งคืน 24 ส.ค. 66

📌กิจกรรมการกุศล ประจำเดือน ส.ค. 2566 🎉Human Center Chiang Mai ร่วมกับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเชียงใหม่ เชิญท่านที่สนใจปฎิบัติภาวนาแบบเข้มๆ ร่วมถือเนสัชชิ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา สิงหาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนกรกฎาคม 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในเดือนแรกของปี 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รั…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนมิถุนายน สายฝนเริ่มโปรยปราย 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ…