เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 67

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือนอาจริยบูชา
“สืบสานปณิธาน งานเผยแผ่พุทธธรรม สามศรีพระศาสนา”

09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า
09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย
10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนพฤษภาคม
11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
12.00 น. ชมนิทรรศการ 118 ปี พุทธทาส, 113 ปี ปัญญานันทะ, 128 ปี เจ้าชื่น สิโรรส

เช้าวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.info /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ