12 มี.ค. 60 ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร ครั้งที่ 3

 

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง สวัสดี คุณผีจอมจุ่น และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับอาจารย์ถนอมสิงห์ โกศลนาวิน มูลนิธิหยดธรรม ร่วมด้วยอุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่