ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต 10 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรในเดือนมาฆปุรณมี

ร่วมทำวัตรเช้า, ฟังธรรมะบรรยาย และตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่

เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

กิจกรรมเริ่มเวลา 8 โมงเช้า เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด

www.watumong.info

โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง,

094-491-8978 คุณปู

*ตักบาตรอาหารสดไม่ต้องจัดแยกชุด พระสงฆ์เป็นผู้พิจารณาอาหาร