ธรรมะในสวนฯ พฤษภาคม 62 – เปิดบันทึกลมหายใจ เจ้าชื่น สิโรรส

โครงการธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม 2562

“ไม้ค้ำโพธิ์พฤกษ์ : เปิดบันทึกลมหายใจ เจ้าชื่น สิโรรส”

วาระครบรอบ 123 ปี เจ้าชื่น สิโรรส อุบาสกผู้พลิกฟื้นวัดร้าง

ให้กลายเป็นสวนป่าแห่งการเผยแผ่ธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562

ณ ลานธรรมข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

08.00 น. – เปิดนิทรรศการ “ไม้ค้ำโพธิ์พฤกษ์ : เปิดบันทึกธรรม เจ้าชื่น สิโรรส”

09.00 น. – เสวนา “ล้อมวงเล่าขาน ปณิธานงานสืบอายุพระศาสนา ของเจ้าชื่น สิโรรส” ร่วมเสวนาโดย เจ้าเพ็ญฉาย สิโรรส (ธิดาเจ้าชื่น) / อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ดำเนินรายการโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

10.00 น. – สมาทานศีล / ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์หมู่ใหญ่

10.30 น. – ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / พระสงฆ์ให้พรและปฏิบัติภัตกิจ / ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

13.00 น. – เริ่มกิจกรรม ฉายภาพยนตร์เรื่อง “คลี่ปริศนารูปถ่ายวิเวียน ไมเออร์” ณ โรงภาพปริศนาธรรม

– ล้อมวงพูดคุยเรื่องภาพถ่ายและชีวิต โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ / เจ้าของเพจภาพถ่าย “Seasons in the sun” / ชวนคุยโดย อ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์