เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 9 สิงหาคม 2563

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน

ตักบาตรเดือนเกิดในเดือนมรสุม

– ร่วมกันทำวัตรเช้า /

– สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นริทร์ นรินฺโท /

– ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ /

– มอบของขวัญแก่ผู้เกิดเดือนสิงหาคม /

เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 2563

ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง

094-491-8978 คุณปู / www.watumong.info / เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ