เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และดูหนังหาแก่นธรรม 31 ธ.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2566
และดูหนังหาแก่นธรรม ฉายภาพยนตร์เรื่อง “อาฟเตอร์ หยาง” (After Yang)
หลังหนังจบสนทนาเรื่อง “ชีวิต ความตาย และความทรงจำ” กับ
อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และพระคุณเจ้าวัดอุโมงค์ฯ

19.00 น. เริ่มกิจกรรมก่อนฉายหนัง
20.00 น. ฉายภาพยนตร์เรื่อง “อาฟเตอร์ หยาง” (After Yang)
22.00 น. สนทนาเรื่อง “ชีวิต ความตาย และความทรงจำ” กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และพระคุณเจ้าวัดอุโมงค์ฯ
23.00 น. ทำวัตร – สวดมนต์ข้ามปี และเจริญภาวนาต้อนรับปีใหม่

คืนวันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565
ณ ลานบนเจดีย์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.info /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ

*ขอความร่วมมือ ผู้ร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
รักษาระยะห่าง, ใส่หน้ากากตลอดเวลา, หมั่นล้างมือ, ตรวจวัดอุณหภูมิ