แจ้งเปลี่ยนวันที่ กิจกรมธรรมะในสวน เป็นวันที่ 21 พ.ค.66

แจ้งเปลี่ยนวันที่กิจกรมธรรมะในสวน เนื่องจากวันที่ 14 พ.ค. 66 ตรงกับวันเลือกตั้ง
ทางวัดจึงขอเลื่อนวันที่ในการจัดกิจกรรม จากปกติจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน
เป็นวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมงานธรรมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด
วาระครบรอบ 30 ปี มรณกาล พุทธทาสภิกขุ
“3 ทศวรรษเคลื่อนผ่าน สืบต่องานธรรมโฆษณ์”

09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า
09.30 น. ฟังธรรมบรรยายในหัวข้อ “พุทธทาสที่ท่านยังไม่รู้จัก” โดย พระครูธรรมรัต (วัดญาณเวศกวัน)
10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนพฤษภาคม
11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
12.30 น. ชมนิทรรศการ “3 ทศวรรษเคลื่อนผ่าน สืบต่องานธรรมโฆษณ์”
13.00 น. กิจกรรมเพลินธรรมนำชม “สวนโมกข์ฯ ในสวนพุทธธรรม”

เช้าวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.info /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ