เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน
ตักบาตรในเดือนเข้าพรรษา สิงหาคม

09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า
09.30 น. ฟังธรรมะบรรยาย
10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รับของที่ระลึกผู้เกิดเดือนสิงหาคม
11.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

เช้าวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่
กิจกรรมเริ่ม 08.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.084-611-1563 คุณผึ้ง
094-491-8978 คุณปู / www.watumong.org /
เพจชาวพุทธวัดอุโมงค์ฯ