เชิญรวมกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61

เชิญรวมกิจกรรม “ธรรมะในสวน ตักบาตรสาธิต”

เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ เล่าขานความกตัญญู

กิจกรรมจะมีในวัน อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น

เริ่มกิจกรรมด้วยการ เจริญศิลภาวนา สวดมนต์ทำวัตรเช้า และรับฟังธรรมเทศนาจากพระเถระ

จากนั้นรวมตักบาตรแด่พระสงฆ์ โดยจะมีการตักบาตรเฉพาะข้าวเท่านั้น ส่วนอาหารที่เตรียมมา จะใส่ภาชนะวางไว้รวมกันเพื่อรอพระสงฆ์พิจารณาอาหารในลำดับต่อไป