เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน 11 ก.พ. 61

กิจกรรมธรรมะในสวนตักบาตรสาธิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ในวัน อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่

กิจกรรมเริ่มเวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรมภายในงาน

  • ฟังปาฐกถาจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
  • ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์-ทำวัตรเช้า
  • ฟังธรรมะบรรยาย
  • ตักบาตรข้าวสวย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
  • กิจกรรมศีลภาวนา
  • กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม