เทศกาลงานบุญ ฟื้นฟูจิตรกรรมไทย

“สืบสานงานศิลป์ จิตรกรรมไทยดั้งเดิม พร้อมรับบุญแบบสุขใจกับกิจกรรมตักบาตรเดือนเกิด และดูหนังให้ถึงแก่นธรรม” 

การอบรมหลักสูตรจริยศิลป์เพื่อปฏิบัติจิตรกรรมไทย โดยใช้เทคนิคแบบดั้งเดิม (จิตรกรรมไทยเทคนิคพื้นเม็ดมะขามดินสอพอง)

โดย โครงการวัดบันดาลใจ ร่วมกับ สถาบันอาศรมศิลป์

ณ วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๖-๑o เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พระสงฆ์ในโครงการหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการฟรีค่าอาหาร,อุปกรณ์,ที่พัก (ไม่รวมค่าเดินทาง) ฆราวาสและผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรม ๒,๕oo บาท/ต่อคน ตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง)

หมดเขตรับสมัคร วัน ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ติดต่อสอบถาม

watbundanjai@gmail.com

โทร. 099-6329545 (คุณปั้น)

084-611-1563 (คุณผึ้ง)

094-491-8978 (คุณปู)

www.watumong.info,

เพจวัดบันดาลใจ www.facebook.com/watbundanjai