ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) – ดูหนังหาแก่นธรรม

กิจกรรมดูหนังหาแก่นธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ชวนมาดู “The Red Turtle” (เต่าแดง) ภาพยนตร์อนิเมชั่นแสนอบอุ่น งดงาม ละเอียดอ่อน ที่ชี้ชวนผู้ชมตั้งคำถามถึงการมีชีวิตและความสุขอย่างลุ่มลึก ทรงพลัง

หลังหนังจบนั่งล้อมวงสนทนาเรื่องชีวิตกันต่อกับ คุณโจน จันใด

นำสนทนาโดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

เย็นวันเสาร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

เริ่มฉายหนังเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟชบุ๊ควัดบันดาลใจ, เพจเฟชบุ๊คดูหนังหาแก่นธรรม