ขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2567

ขอเชิญร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2567 และดูหนังหาแก่นธรรม ฉายภาพยนตร์เรื่อง “เมืองอลวนธาตุอลเวง” (Elemental) หลังหนังจบสนทนาเรื…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “ศาลาสามัคคีทำ” วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “ศาลาสามัคคีทำ” เพื่อใช้เป็นศาลาภาวนา จัดกิจกรรมธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด และพักผ่อนย่อนใจแก่บุคคลทั่วไป บริเ…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในเดือนแรกของปี 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รั…

แจ้งเปลี่ยนวันที่ กิจกรมธรรมะในสวน เป็นวันที่ 21 พ.ค.66

แจ้งเปลี่ยนวันที่กิจกรมธรรมะในสวน เนื่องจากวันที่ 14 พ.ค. 66 ตรงกับวันเลือกตั้ง ทางวัดจึงขอเลื่อนวันที่ในการจัดกิจกรรม จากปกติจะจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. 2566

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ในเดือนแรกของปี 09.00 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า 09.30 น. ฟังธรรมบรรยาย 10.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / รั…

ถวายอาลัย พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)

ถวายอาลัย พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท) อายุ ๘๖ พรรษา ๖๒ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ได้มรณภาพลงเมื่อวันพฤ…

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ทอดกฐินสามัคคี อาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 64

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 – ร่วมกันทำวัตรเช้า / – ฟังธรรมบรรยาย / – ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / – ถว…

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน 14 ก.พ. 64

ขอเชิญชวนร่วมงานธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด / เดือนมาฆปุรณมีบูชา – ร่วมกันทำวัตรเช้า / – ฟังธรรมบรรยาย / – ตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่ / …

เชิญร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 63

สร้างกุศลกันใหม่ ในยุคหลังโควิด ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมธรรมในสวน ตักบาตรเดือนเกิด แบบ New Normal – ร่วมกันทำวัตรเช้า / – สนทนาธรรมกับพระอาจาร…

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน ณ.วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วม ทำบุญทอดกฐิน วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ประจำปี 2562 กำหนดการ วันที่ 10 พฤษจิกายน เวลา 09.00 น. – เเต่งดาองค์กฐิน เวลา 11.00 น. – ถว…