ดูหนังหาแก่นธรรม 11 มิ.ย. 60 เรื่อง TOKYO SONATA ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ

ขอเชิญร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง TOKYO SONATA (ในวันที่หัวใจซ่อนเจ็บ) และร่วมสนทนาธรรมหลังชมภาพยนตร์ กับ ดร.ส่งเสริม แสงทอง อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร.เชียงใหม่ และ คุณโชษิตา ธรรมรักษานุกุล ร่วมด้วย อุฏฺฐานรโต ภิกฺขุ ดำเนินรายการโดย นรตฺตโม ภิกฺขุ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เริ่มฉายหนังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่